Home Hoogbegaafde kinderen
Hoogbegaafde kinderen

Hoogbegaafde kinderen hebben een leerstijl die niet altijd aansluit op de manier waarop leerstof op school wordt aangeboden. Zij kunnen complexere vraagstukken overzien en doen dat ook graag , terwijl het onderwijs de leerstof juist in stapjes aanreikt.

Het hoogbegaafde kind kan hierdoor “afhaken”, zijn concentratie verliezen, gaan onderpresteren en gaan twijfelen aan zijn eigen aanpak. Soms merkt een leerkracht het aan het gedrag van het kind. hoogbegaafdheid_curve

Door ondersteuning (vaak: tijdelijk) kun je “afhaken” voorkomen en kunnen deze hoogbegaafde kinderen met behoud van hun eigen leerstijl toch die basisschool en of middelbare school met goed gevolg doorlopen.

Ondersteuning bestaat dan uit het aansluiten bij hun leerstijl.

Bv. Door hun inzicht te stimuleren :

“Rekenen is meer dan de sommen maken uit het schoolboekje ! Welke verschillende oplossingswijzen zijn er allemaal mogelijk ? Welke is hier handig ? “ 
of

“ Welke kennis heb je al ? En wat ontbreekt nog ? “

Maar ook om ‘praktisch’  om te gaan met de opgaven op school :

“ Wat wordt er hiér nu van je gevraagd ? Zie het nou niet te breed ! “

“ Zoals jij de vraag benadert is ook goed. De methodemaker bedoelde het alleen anders. “

“ Jij hebt het goed dat er in het heelal heel veel manen zijn; met de maan wordt op school altijd de maan rond de aarde bedoeld.”Indien school nog niet voorziet in in zg. Verkorting-  en Verrijkingsmaterialen, worden die door mij aangereikt en bij het kind gestimuleerd. Voorbeelden zijn het routeboekje van de Stichting Leerplan Ontwikkeling of de methode ‘Vooruit’ .
Waar nodig zorg ik ervoor dat de leerkracht op school de specifieke leerstijl van het hoogbegaafde kind beter begrijpt .

 

Copyright | Connie de Blank | 2020