Home Leerpotentieel onderzoek
Leerpotentieel onderzoek

Door middel van een zogenaamd learning potential  assessment device (LPAD) kan ik vaststellen hoe uw kind leert en welke remediering nodig is om het leren effectiever te laten verlopen. Het leerpotentieel onderzoek is een waardevol instrument voor het werk. Het onderzoek bestaat uit een aantal testen en levert een schat van informatie op over hoe het kind omgaat met informatie, hoe het kind reageert op aanwijzingen, op remediering. Hoe reageert uw kind op gesproken instructie? (zoals in scholen vaak wordt gebruikt) , hoe gaat uw kind om met meerdere bronnen van informatie? ( een steeds meer voorkomend gegeven in onderwijs en werk)

Het leerpotentieel onderzoek kan ook als aparte dienst worden gebruikt om bijvoorbeeld aan school of aan u als ouder antwoord te geven op de vraag: hoe leert het/mijn kind? of hoe komt het dat deze achterstand is ontstaan? En vooral : wat is er nodig om dat op te heffen? Hoe kan het leren veranderen? 

Tijdens het assessment ontstaan er al veranderingen in het leren van de kandidaat. Deze veranderingen zijn een indicatie voor het leerpotentieel. 

 

Dit is in de remediering van onschatbare waarde. 

 

Copyright | Connie de Blank | 2020