Home Remedial Teaching
Over Remedial Teaching

Remedial Teaching , ook wel ‘RT’ genoemd is de extra ondersteuning aan kinderen in het onderwijs. Rekening houdend met de leerbehoeften van het kind en met de te beheersen leerstof wordt een toegesneden orthodidactisch/orthopedagogisch programma opgesteld.
Soms worden speciale methodes gebruikt of worden methodes aangepast.

Er zijn al vele remediërende methodes op de markt. Alleen voor de hoogbegaafde kinderen is er nog niet zo veel. Voor hen moet het reguliere programma echt nog aangepast worden.

Voor wie bedoeld?
Remedial Teaching is voor kinderen die net iets meer nodig hebben dan de gewone instructie in de klas. Door hun leerprobleem (dyscalculie, dyslexie) door hun gedrag (adhd), door hun begaafdheid (de school is veel te saai, waardoor er gevaar voor onderpresteren ontstaat) of een ontwikkelingsstoornis (zoals autisme) hebben zij behoefte aan een aangepast programma.

Eerst de diagnose
Voordat RT optimaal kan worden ingezet, dient door een orthopedagoog en GZ-psycholoog de diagnose gesteld te worden van het ontwikkelingsprobleem. Is er nog geen diagnose dan kunnen deze deskundigen worden geraadpleegd.

Registratie® van  Remedial Teachers
‘Remedial Teacher’ is in ons land geen beschermd beroep: iedereen mag als RT’er zelfstandig aan het werk of deze functie binnen een school aannemen.
Er is dan ook veel ‘kaf onder het koren’.

De Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers, LBRT , bewaakt middels opleidingen en een Registratie® de kwaliteit in de beroepsgroep.
De Registratie® vereist een speciale opleiding en wordt pas verleend na bewezen ervaring en goede kwaliteit als RT’er.  De registratie geldt voor 5 jaar en wordt verlengd als gedurende deze periode alle bijscholing goed is gevolgd.
De meeste Remedial Teachers in Nederland zijn Lid van het LBRT  (dat staat open voor iedereen) , maar de kwaliteit is gewaarborgd bij hen die een Registratie® bij het LBRT hebben.

Op de website van het LBRT vindt u een lijst van alle geregistreerde RT’ ers in Nederland.

De particuliere  RT’er
Als particulier RT’er word ik meestal ingeschakeld door de ouders. Ik houd met de school intensief contact over het probleem van het kind, de methodes en oefeningen die ik daarvoor aandraag , alsmede de vorderingen die het kind boekt op school en bij mij in de praktijk.

Gezamenlijk helpen we het kind vooruit.

Soms zijn er spanningen tussen de school en de ouders over het leer– of gedragsprobleem van het kind. Dan sta ik aan de zijde van de ouders om de school ervan te overtuigen het leerprobleem te onderkennen, zich er ook in te verdiepen en ruimte te maken in het lesprogramma voor een aangepaste leermethode.

 

Copyright | Connie de Blank | 2020